Comunicado ao Mercado – KPMG Auditores Independentes